Czastki zawiesin

Cząstki zawiesin opadające z prędkością większą niż u osiądą na dnie wcześniej. Na przykład cząstki opadające z prędkością Ul osiądą na dnie W punkcie E; cząstki, których prędkość opadania U2 jest mniejsza, nie osiądą w osadniku o długości L, lecz pozostaną w wodzie odpływającej z komory przelewowej 2. Długość więc osadnika można określić równaniem: L=- . H [m] co wynika z podobieństw trójkątów ACG i ADB. Rzeczywista prędkość osiadania zawiesin różni się od prędkości teoretycznej u wobec unoszenia się zawiesin wskutek burzliwego przelewu dopływającej wody w osadniku i w związku z tym do powyższego równania wprowadza się współczynnik ex = 1,2-+-1,5; wówczas równanie to przyjmie postać: L = Il- H = (1,2 -i- 1,5) – H [m] Wzór (V. 1) może być stosowany w praktyce, jeżeli średnia prędkość pozioma Vśr będzie jednakowa we wszystkich punktach przekroju użytecznego osadnika, co osiąga się przez stosowania przelewów poprzednio wspomnianych, koryt z •otworami lub przegród z otworami na drodze przepływu wody, prędkość zaś pionowa u będzie określana na podstawie wykresów . [przypisy: stilex palikówka, castorama wrocław korona, rolety castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama wrocław korona rolety castorama stilex palikówka