Linia gruba kreslone sa na rysunkach roboczych wszystkie obrysy rzutów poziomych

Oznaczenia umowne stosowane w rysunkach budowlanych W celu uproszczenia rysunku ustalono dla rysunków budowlanych jednoznaczne oznaczenia elementów konstrukcji i innych szczegółów. Pierwsze oznaczenia zawarte są już w rodzaju linii, którymi kreśli się rysunek. Oznaczenia te zgodnie z PN-55/B-01025. Najwięcej stosowane w rysunkach budowlanych są: linia gruba i średnia ciągła. Linią grubą kreślone są na rysunkach roboczych wszystkie obrysy rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji, linią średnią elewacje oraz różne szczegóły konstrukcyjne. Poza tym często stosowana jest również linia bardzo cienka ciągła, którą kreśli się wszystkie linie wymiarowe i pomocnicze. Linia cienka kreska kropka jest stosowana przy oznaczaniu osi symetrii elementów konstrukcji. Osią symetrii nazywamy linię, którą rozgranicza się dwie części rysunku danego przedmiotu stanowiące lustrzane odbicie. Jeżeli bowiem rysunek złożymy zginając kartkę papieru po osi symetrii, to część rysunku znajdująca się po jednej stronie osi symetrii pokryje się dokładnie z drugą częścią, znajdującą się po drugiej stronie osi symetrii. [hasła pokrewne: castorama wrocław, rojoland, pile elbud ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama wrocław pile elbud rojoland