Osadniki pionowe

Osadniki pionowe budowane są najczęściej w postaci cylindrycznego zbiornika, w którym znajduje się współśrodkowo osadzona rura centralna 1; do rury przez przewód 6 dopływa woda, uprzednio poddawana procesowi koagulacji, polegającej na stężaniu zawiesin przez wprowadzenie do wody odpowiednich związków chemicznych. Z przewodu woda wypływa przez nasadzone na rurę dysze, które nadają wodzie ruch wirowy. Woda przepływa w dół zbiornika, a po przejściu nad stożkowym dnem wznosi się ku górze i jako oczyszczona wypływa z osadnika do pierścieniowego koryta przelewowego, a następnie odpływa przewodem. [hasła pokrewne: signal ostrowiec, ciężar właściwy betonu, mpgm grudziądz ]

Powiązane tematy z artykułem: ciężar właściwy betonu mpgm grudziądz signal ostrowiec