Podczas procesu mieszania wydzielaja sie duze ilosci ciepla

Wpływ dodatków sadzy na własności gumy: Jeżeli do mieszanki dodać sadzy gazowej, a następnie mieszankę poddać wulkanizacji aż do osiągnięcia optymalnej wytrzymałości. otrzymany materiał wykazuje szereg charakterystycznych własności. Wstanie rozciągniętym jest on znacznie sztywniejszy niż przy użyciu innych napełniaczy, to znaczy, że materiał posiada większy moduł. Poza tym jest on niezmiernie mocny i aby złamać próbkę takiego materiału trzeba użyć dużej siły, natomiast wydłużenie przy rozerwaniu jest mniejsze. Inne własności fizyczne, jak odporność na ścieranie, wytrzymałość na rozdzieranie oraz odporność na starzenie również ulegają polepszeniu. W miarę zwiększania dodatku sadzy własności te polepszają się aż do osiągnięcia pewnej wartości (przy dodatku około 25% objętościowych w stosunku do kauczuku), po czym dalszy wzrost dodatku sadzy powoduje ich spadek. Na ogół podobny wpływ wywiera dodatek sadzy do kauczuku syntetycznego. Sporządzanie mieszanek kauczuku z sadzą kanałową napotyka na pewne trudności. Ze względu na małe wymiary cząstek sadze ta bardzo trudno miesza się z kauczukiem, przy czym ma ona tendencję do tworzenia grudek, które jest bardzo trudno rozprowadzić w całej masie mieszanki. Podczas procesu mieszania wydzielają się duże ilości ciepła. W celu uzyskania mieszanki o jednolitym składzie nie należy dodawać sadzy bezpośrednio do kauczuku, lecz najpierw sporządzić przedmieszkę o dużej zawartości sadzy i w tej postaci dodawać ją do właściwych mieszanek służących do wyrobu artykułów gumowych. [przypisy: wrzos łukęcin , siódme niebo namysłów , cezal białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: cezal białystok siódme niebo namysłów wrzos łukęcin