Cynober.

Cynober. Jest to bardzo ciężki napełniacz o ciężarze właściwym f,l, a przy tym dość kosztowny. Przy jego użyciu otrzymuje się wyjątkowo dobry czerwony kolor, dzięki czemu zapotrzebowanie na cynober jest jeszcze dość duże. Ponieważ nie jest on trujący, znajduje zastosowanie do produkcji twardej gumy na protezy dentystyczne, nadając im naturalne zabarwienie. Chociaż cynober występuj f w stanie naturalnym, do tych celów otrzymuje się go prawie wyłącznie z oczyszczonej przez destylację rtęci i siarki. Continue reading „Cynober.”

Biel.

Biel. Chociaż jest to jeden z najpopularniejszych odcieni, jednak jest go najtrudniej osiągnąć w wyrobach gumowych, gdyż końcowy produkt zawsze ma skłonność do ciemnienia. Dopiero wprowadzenie przyśpieszaczy, umożliwiających szybką wulkanizację w niskich temperaturach umożliwiło otrzymywanie zadowalająco białych wyrobów. Podstawowymi napełniaczami stosowanymi do otrzymywania produktów o białym zabarwieniu są: litopon, tlenek cynkowy oraz dwutlenek tytanu. Dwutlenek tytanu jest najlepszym białym pigmentem; powszechnie uważa się, żejego siła barwienia jest pięciokrotnie większa niż innych białych barwników. Continue reading „Biel.”

Linia gruba kreslone sa na rysunkach roboczych wszystkie obrysy rzutów poziomych

Oznaczenia umowne stosowane w rysunkach budowlanych W celu uproszczenia rysunku ustalono dla rysunków budowlanych jednoznaczne oznaczenia elementów konstrukcji i innych szczegółów. Pierwsze oznaczenia zawarte są już w rodzaju linii, którymi kreśli się rysunek. Oznaczenia te zgodnie z PN-55/B-01025. Najwięcej stosowane w rysunkach budowlanych są: linia gruba i średnia ciągła. Linią grubą kreślone są na rysunkach roboczych wszystkie obrysy rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji, linią średnią elewacje oraz różne szczegóły konstrukcyjne. Continue reading „Linia gruba kreslone sa na rysunkach roboczych wszystkie obrysy rzutów poziomych”

Tloki i nurniki

Tłoki i nurniki Tłoki i nurniki są organami roboczymi, których ruch powoduje zasysanie i wytłaczanie cieczy. Elementy uszczelniające tłoka są z nim związane, natomiast elementy uszczelniające nurnika znajdują się w dławnicy. Ponieważ uszczelnienie tłoka jest kłopotliwe ze względu na trudny dostęp przy zmianie elementu uszczelniającego zachodzi konieczność zatrzymania pompy oraz zdjęcia pokrywy cylindra, dlatego tłoki znalazły zastosowanie w pompach niskociśnieniowych o wysokości podnoszenia poniżej 50 m sł. w. , a wyjątkowo w wysokociśnieniowych pompach parowych bezkorbowych i pompach o budowie zwartej. Continue reading „Tloki i nurniki”

Kotly zasilane przez pompy tlokowe

Kotły zasilane przez pompy tłokowe narażone są na korozję pod wpływem powietrza porywanego przez wodę z powietrznika tłocznego. Unika się tego przez zastosowanie powietrznika pływakowego . Jest to cylindryczny zbiornik, wewnątrz którego znajduje się pływak zmniejszający powierzchnię zetknięcia wody z powietrzem i spełniający również zadanie zaworu dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu dolnego dna. Mały luz między pływakiem a powietrznikiem umożliwia poruszanie się pływaka do góry i w dół, w zależności od poziomu wody w powietrzniku. Gdy pompa jest nieczynna, pływak spoczywa na dnie, uniemożliwiając dostanie się powietrza do przewodu Powietrznik pływakowy rurociągu tłocznym: a) prawidłowy, b) nieprawidłowy Pierścienie na zewnętrznej powierzchni pływaka zabezpieczają przed dostaniem się wody do przestrzeni powietrznej i wtargnięciem powietrza do kotła. Continue reading „Kotly zasilane przez pompy tlokowe”

Osadniki pionowe

Jeżeli nie ma potrzeby stosowania koagulacji przy osadzaniu zawiesin, to – niezależnie od wydajności oczyszczalni – budowane są osadniki poziome, rzadziej radialne. Osadniki pionowe są ekonomiczniejsze od poziomych przy wydajności około 1,5 tys. m3/h i stosuje się je, gdy zachodzi potrzeba koagulacji zawiesin w bardzo mętnej wodzie. Przy małych wydajnościach osadniki pionowe mogą znajdować się we wspólnym budynku z filtrami, co jest korzystne dla ich obsługi. Osadniki radialne stosowane są w przypadkach, gdy woda zawiera dużo osadów, Osadniki są budowane zwykle z żelbetu; spotyka się także osadniki pionowe ze stali. Continue reading „Osadniki pionowe”

Niezaleznie od gietarek o napedzie mechanicznym istnieja równiez gietarki o napedzie hydraulicznym, np. gietarki firmy Acme Equipment

Niezależnie od giętarek o napędzie mechanicznym istnieją również giętarki o napędzie hydraulicznym, np. giętarki firmy Acme Equipment. Urządzenie gnące składa się tu z tarczy obrotowej imającej centralnie umieszczony trzpień i wspornik, w którym mocuje się za pomocą zacisków śrubowych w odpowiednim miejscu trzpień zginający. Trzpień oporowy mocuje się w dowolnym położeniu w płaskownikach, leżących po obu stronach tarczy gnącej, również za pomocą zacisków śrubowych. Urządzenie do napędu hydraulicznego składa się z: cylindra o średnicy 90 mm i tłoka z posuwem 380 mm, pompy olejowej o wydajności około 26,5 l/min przy ciśnieniu roboczym 10,5 MPa oraz silnika elektrycznego lub spalinowego o mocy 7,5 kW. Continue reading „Niezaleznie od gietarek o napedzie mechanicznym istnieja równiez gietarki o napedzie hydraulicznym, np. gietarki firmy Acme Equipment”

Budownictwo i architektura : Techne: Wychowanie architektów z VR

Rzeczywistość wirtualna była niegdyś materiałem z trzeciorzędnych filmów i seriali telewizyjnych z naprawdę fantastycznymi wątkami, które sprawiły, że ktoś pomyślał: jak ci ludzie dostali tę pracę.
Na szczęście jest wielu badaczy uniwersyteckich, którzy nieustannie pracują nad tym, aby rzeczywiste VR stało się użyteczną i integralną rzeczywistością.
Weź stronę edukacyjną VR w Kolumbii.
Dla każdego, kto interesuje się zachodnią architekturą, jest kilka ciekawych struktur do odkrycia.
To prawda, że Columbia i podstawowa klasa historii sztuki, która początkowo zainspirowała tę stronę, jest niestety eurocentryczna: na przykład struktury francuskie wydają się nadreprezentowane. Continue reading „Budownictwo i architektura : Techne: Wychowanie architektów z VR”

Architektura 21szego wieku : Czy pole architektury doświadcza Stopienia czy to tylko ewoluuje

Szpital Butaro.
MASS Design Group Wielu z was pewnie zauważyło artykuł Scotta Timberga.
The Meltdown Architecture.
(Salon, 4 lutego 2012 r.) Krąży po Internecie.
Ponury artykuł omawia nieświadomą przyszłość i możliwy upadek zawodu architekta. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Czy pole architektury doświadcza Stopienia czy to tylko ewoluuje”

Giecie siatek zbrojeniowych

Gięcie siatek zbrojeniowych. Wraz z rozwojem stosowania płaskich i zwijanych siatek zbrojeniowych oraz szkieletów płaskich (drabinek) zaistniała potrzeba produkcji urządzeń do ich gięcia. Ręczny sposób wyginania siatek jest analogiczny do sposobu gięcia blach. Istota gięcia polega na umieszczeniu zginanego miejsca siatki w specjalnym uchwycie, a następnie zgięcie jej na całej długości za pomocą kątownika lub ceownika obracanego za pomocą dźwigni ręcznej. Sposób ten stosowany jest w naszych zbrojarniach, np. Continue reading „Giecie siatek zbrojeniowych”