Automat wykonuje w ciagu minuty 280 – 800 sztuk pretów o dlugosci 350 – 450 mm

Automat wykonuje w ciągu minuty 280 – 800 sztuk prętów o długości 350 – 450 mm. Mimo tak dużej prędkości, maszyna zapewnia bardzo dużą dokładność cięcia prętów( t 0,75 mm). Aby zapewnić ciągłą pracę maszyny, wyposażono ją w 2 szpale na kręgi stali i zgrzewarkę doczołową łączącą materiał w długie ciągi. Automat ma pięć par zsynchronizowanych ze sobą rolek podejmujących noże obrotowe bęben prostujący z siedmioma wkładkami prostującymi. Wszystkie mechanizmy automatu napędzane są trzema silnikami elektrycznymi, o łącznej mocy 15 kv, poprzez specjalne skrzynki przekładniowe, regulujące prędkość obrotową. 4. 5. 2. Prostowanie, czyszczenie i cięcie prętów stalowych. Prostowanie prętów dostarczanych w odcinkach odbywa się zazwyczaj ręcznie, choć istnieją maszyny, które mogą prostować pręty o średnicy do 32 mm. Są to prościarki oparte na zasadzie prostowania za pomocą rolek obrotowych. Z uwagi jednak na ich koszt oraz stosu nkowo małą ilość pogiętych prętów dostarczanych w odcinkach prostych są one sporadycznie stosowane. Prostowanie ręczne stali odbywa się zazwyczaj na stole zbrojarskim za pomocą narzędzi do ręcznego gięcia prętów. Prostowanie ręczne może odbywać się również na szynie kolejowej lub dwuteowniku za pomocą młota. [patrz też: chmara developer, anna kociuga, hydrosolar kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: anna kociuga chmara developer hydrosolar kraków