Belki zelbetowe prefabrykowane

Na rzutach poziomych poszczególnych kondygnacji uwzględnione są często w rysunkach roboczych oznaczenia belek stropowych i sposób ich zakotwienia. Belki żelbetowe prefabrykowane oznaczone są tylko przez narysowanie ich osi. Nad osiami belek podaje się: numer profilu belki stalowej, który jest jednocześnie wysokością belki w mm, dla belek stalowych spawanych lub nitowanych podaje się wymiary wszystkich elementów składowych, dla belek drewnianych wymiary przekroju poprzecznego. Z przykładem oznaczania schodów i sposobem wymiarowania rysunku budowlanego zapoznamy się, rozpatrując poziomy rzut typowych schodów dwubiegowych. Kreśląc rzut poziomy schodów na pewnej kondygnacji budynku wyobrażamy sobie przecięcie poziome tej kondygnacji powyżej jej podłogi, lecz poniżej następnego spocznika międzypiętrowego. Miejsce tego przecięcia oznacza się umowną linią ukośną. W ten sposób na rzucie poziomym jednej z kondygnacji budynku będzie widoczna niewielka liczba stopni prowadzących wyżej i większa liczba stopni ze spocznikami, których wchodzi się z niższego piętra na wyższe. [przypisy: piwowin, pile elbud, hurtostal 2 ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtostal 2 pile elbud piwowin