Drzwi jednoskrzydlowe

W wypadku gdy otwór sięga do podłogi, nie rysuje się linii przerywanych (lub cienkich). Drzwi jednoskrzydłowe: kierunek otwierania drzwi powinien być bezwzględnie uwidoczniony. Drzwi jednoskrzydłowe, w tym ościeża zostały zaznaczone jako ścięte, lecz nie podano wymiarów określających ścięcie, gdyż dokładne dane tego rodzaju opracowuje się zwykle w rysunkach szczegółowych, czyli tzw. szczegółach (detalach). Drzwi w ściankach działowych. Jeżeli chcemy podać wymiary otworu w świetle ościeżnicy, wówczas rysujemy w osi symetrii otworu kreskę, nad którą u góry wpisujemy szerokość, a u dołu wysokość otworu w świetle ościeżnicy. Oznaczenia okien drewnianych w przekrojach poziomych rozróżnia się ze względu na to, czy mają pojedyncze czy podwójne szklenie, oraz w zależności od tego, czy mają wnękę podokienną na grzejnik czy też nie. [patrz też: rolety dzień noc castorama, cezal białystok, piwowin ]

Powiązane tematy z artykułem: cezal białystok piwowin rolety dzień noc castorama