Mieszanie sadzy z kauczukiem syntetycznym jest znacznie latwiejsze niz z kauczukiem naturalnym

Do mieszania sadzy z kauczukiem obecnie coraz częściej stosowane są mieszarki zamknięte. Aby uzyskać optymalne działanie sadzy, należy dodać do mieszanki kwas stearowy. Mieszanie sadzy z kauczukiem syntetycznym jest znacznie łatwiejsze niż z kauczukiem naturalnym. Jak już wspomniano, sadza wpływa w dużym stopniu na własności gotowych produktów, przy czym ważne są tu ilości użytej sadzy. Według Wieganda , stosując różne ilości dodatku sadzy można otrzymane materiały podzielić na trzy zasadnicze grupy różniące się zasadniczo swymi własnościami fizycznym. Materiały otrzymane przy dodaniu sadzy w ilości dochodzącej do 12,5010 objętościowych (24010 wagowych) wykazują w miarę wzrostu ilości sadzy coraz większą wytrzymałość na rozciąganie oraz coraz większy wzrost histerezy. Poczynając jednak już od materiałów o zawartości 10010 sadzy, własności elektryczne znacznie się pogarszają, szczególnie zmniejsza się oporność oraz napięcie przebicia. Produkty te charakteryzują się dużą sprężystością. l) W Polsce jest kilka fabryk sadzy gazowej oraz sadzy płomiennej, których jak surowce są stosowane: naftalen surowy, olej antracenowy oraz gaz koksowniczy. Drugi typ materiałów obejmują produkty otrzymane przy użyciu sadzy w ilości dochodzącej do 35% objętościowych. Obejmuje on produkty posiadające maksymalną wytrzymałość na rozciąganie, maksymalną odporność na ścieranie i rozdzieranie oraz przy 26,3% objętościowych sadzy (510fowagowych) największą histerezę. Ten typ materiału obejmuje większość produktów umowych otrzymywanych w chwili obecnej, jak opony (bieżniki), taśmy-transportery, obuwie itp. Trzeci typ materiałów obejmuje produkty o większej zawartości sadzy. Produkty te posiadają dużą wytrzymałość na rozciąganie oraz wyjątkowo duży moduł i sztywność, brak im jednak elastyczności i giętkości. [przypisy: wrzos łukęcin , siódme niebo namysłów , cezal białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: cezal białystok siódme niebo namysłów wrzos łukęcin