Osadniki radialne

Osadniki radialne od dawna są stosowane do oczyszczania wód ściekowych, a obecnie również w wodociągach przemysłowych do oczyszczania mętnych wód rzecznych, z zastosowaniem lub bez stosowania koagulacji. Osadniki radialne z dnem w kształcie stożka obróconego podstawą do góry są budowane o średnicy 5 -+- 60 m i głębokości 3 -; – 5 m w środku dna oraz 1,5 -; -3 m na obwodzie podstawy stożkowej dna. c. Wybór rodzaju osadnika Na wybór rodzaju osadnika dla określonego wodociągu mają wpływ czynniki ekonomiczne (koszty budowy i konserwacji), konstrukcyjne, zapotrzebowanie wody na dobę, ogólny układ ujęcia wody albo oczyszczalni, rzeźba terenu, rodzaj gruntu itp. [patrz też: hydrosolar kraków, stilex palikówka, siódme niebo namysłów ]

Powiązane tematy z artykułem: hydrosolar kraków siódme niebo namysłów stilex palikówka