Powietrznik ssawny


Powietrznik ssawny Powietrznik ssawny może tworzyć z płytą fundamentową lub korpusem jedną całość bądź też stanowić odrębny element konstrukcyjny. Podciśnienie panujące w powietrzniku ssawnym powoduje stałe wydzielanie się gazów i pary z cieczy pompowanej, co wywołuje stałe obniżanie się poziomu cieczy. Dla uniknięcia nagłego wynurzenia się rury ssawnej i zassania dużej objętości gazów do wnętrza cylindra stosuje się: a) otwory umieszczone w dwu rzędach powyżej dolnej krawędzi rury ssawnej, o powierzchni równej o powierzchni przekroju rury ssawnej , b) ukośnie ściętą dolną krawędź rury ssawnej , c) klinowe wycięcia , d) usuwanie gazów za pomocą pompy próżniowej. Sposoby a, b, c umożliwiają stałe zasysanie małych objętości gazów i zabezpieczają przed gwałtownym wynurzeniem się rury ssawnej. [patrz też: anna kociuga, siódme niebo namysłów, kaprys met ]

Powiązane tematy z artykułem: anna kociuga kaprys met siódme niebo namysłów