Sadze te nadaja produktom odpowiednia sztywnosc

Wprawdzie sadza gazowa nadarie wulkanizatom wiele cennych własności jednak w niektórych wypadkach produkty o dużej twardości i sztywności nie są pożądane. Przy wprowadzaniu do mieszanki dużych ilości tej sadzy napotyka się na pewne trudności. W celu pokonania trudności związanych ze stosowaniem sadzy gazowej lepiej jest stosować miękkie typy sadzy o większych cząstkach, jak np. sadzę termiczną. Ponieważ nie posiadają one tak dużej objętości jak sadza kanałowa, mieszanie ich z kauczukiem nie napotyka na trudności i można je dodawać nawet w trzykrotnej ilości w stosunku do kauczuku. Sadze te nadają produktom odpowiednią sztywność i wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu giętkości i rozciągliwości, której brak produktom otrzymanym przy użyciu sadzy gazowej. Wprawdzie mieszanki sporządzone z sadzą termiczną nie są tak wytrzymałe jak z sadzą gazową, są jednak lepsze niż mieszanki z innymi napełniaczami, jak np. z kaolinem lub węglanem magnezowym. Istnieje przekonanie, że miękkie gatunki sadzy nadają produktom większą odporność na starzenie niż sadza gazowa. Jedną z wielkich wad produktów otrzymanych przy użyciu sadzy gazowej jest wywiązywanie się dużych ilości ciepła podczas sprężania i rozprężania gotowego . produktu. [więcej w: elmat rzeszów , polszlif rudzica , hurtostal 2 ]

Powiązane tematy z artykułem: elmat rzeszów hurtostal 2 polszlif rudzica