Srednia predkosc przeplywu

Średnią prędkość przepływu Vśr bez przyspieszania procesu osadzania zawiesin można przyjmować, jak poprzednio wspomniano, równą 5 mm/s, przy stosowaniu zaś koagulantów – 10 mm/s. Głębokość H osadnika, jak już nadmieniono na wstępie, jest przyjmowana w zależności od warunków miejscowych i Wynosi 1,8+4,5 m. Na ustalenie tej wysokości ma również wpływ wysokościowy układ wszystkich urządzeń oczyszczalni wody . Osadniki zwykle są dzielone co najmniej na dwie sekcje (komory), aby mogły pracować równolegle oraz była możność ich mycia i naprawy bez przerwy procesu oczyszczania wody, z niewielkim tylko zmniejszeniem ilości oczyszczanej wody. Jeżeli z obliczenia wypadnie zbyt duża długość osadnika, to można go podzielić podłużnymi przegrodami na dwa lub więcej korytarzy, przez które woda zmieniająca kierunek przepływa kolejno. Gdy wypada zbyt duża szerokość, wówczas należy osadnik podzielić na odpowiednią liczbę komór. [podobne: rolety dzień noc castorama, chmara developer, rolety castorama ]

Powiązane tematy z artykułem: chmara developer rolety castorama rolety dzień noc castorama