Typowa sadza tej grupy jest Furnex

Stwierdzono, że kauczuki syntetyczne wykazują lepsze własności, jeżeli mieszanki zawierają sadzę piecową. Według Cranora, już około 1920 r. sadzę gazową produkowano przez spalanie w piecach gazu ziemnego przy ściśle określonym dostępie powietrza. Metoda ta różni się zasadniczo od metody otrzymywania sadzy kanałowej, która tworzy się l) Ten typ sadzy podano w tej tablicy, gdyż otrzymuje się ją przez rozkład termiczny. Użyta do mieszanek kauczukowych posiada zupełnie inne własności niż sadze termiczne; w pewnym stopniu ma ona własności sadzy liMF CF oraz sadzy CC. Typową sadzą tej grupy jest Furnex. Średnica cząstek wynosząca 83 milo niewiele różni się od grubej sadzy P-33 o średnicy cząstek 74 milo. Powierzchnia sadzy tego typu wynosi około 3,5 ha/kg. Sadza ta ma bardzo duże znaczenie, gdyż posiada zalety sadzy aktywnej, a równocześnie nadaje produktom dużą sprężystość. Jest ona znana również pod nazwą sadzy półaktywnej. Za granicą sadzę tę określa się często skrótem S. R. Carbon. Produkcja szeregu różnych gatunków sadzy (przeważnie z produktów smoły pogazowej) polegała na spalaniu naftalenu, fenantrenu oraz oleju ritracenowego za pomocą metody kanałowej. Otrzymywano duże ilości sadzy acetylenowej jako uboczny produkt przy produkcji acetylenu z gazu ziemnego w łuku elektrycznym-). [patrz też: chmara developer , stilex palikówka , castorama wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama wrocław chmara developer stilex palikówka