W celu oznaczenia na projektach budowlanych lub ich czesciach rodzaju materialów budowlanych

Norma PN-55/B-OI025 nie podaje absolutnej grubości linii cyfrowo (np. 1 lub 2 mm), jak to czyni np. norma dla rysunku maszynowego, lecz ogranicza się tylko do przykładowego podania wzajemnego stosunku grubości poszczególnych rodzajów linii. Dobór grubości linii zależy więc od indywidualnego wyczucia i od techniki wykonania rysunku. W celu oznaczenia na projektach budowlanych lub ich częściach rodzaju materiałów budowlanych podane są w normie PN/B-131 obrysy niewidoczne w płaszczyźnie rysunku osie symetrii konstrukcji, ślady przekrojów linie wymiarowe i pomocnicze rzuty i kłady sklepień itp. Oprócz kreskowych oznaczeń materiału na rysunkach budowlanych dopuszcza się również barwne oznaczenia materiałów wg następujących zasad 1: a) przekroje murów na zaprawie wapiennej projektowanych z cegły, kamienia, żużlu, gipsu itp. – cynober (kolor cegły); [podobne: anna kociuga, stilex palikówka, castorama wrocław korona ]

Powiązane tematy z artykułem: anna kociuga castorama wrocław korona stilex palikówka